ข่าว ร้อยเอ็ด

นายก – ตำบลโนนรัง!!ลุยขับเคลื่อน(พชต)!!! แบบติด…

นายก – ตำบลโนนรัง!!ลุยขับเคลื่อน(พชต)!!! แบบติด…

วันนี้วันพุธที่(12 มิถุนายน 2562) ขึ้น 10 ค่ำเดือน 7 เมื่อเวลา 10.00 น. นายจงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้ลงพื้นที่บ้านค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อช่วยเหลือปัญหาน้ำขังสะสมมาแรมปีในครั้งนี้ได้บูรณาการรถแม็คโครขุดเพื่อเปิดทางน้ำ ตามระบบระเบียบการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังในครั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์ท่านนายกในแนวทางแก้ไขปัญหาในครั้งนี้เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้ทำทุกอย่างเพื่อพ่อแม่พี่น้องในชุมชน พร้อมขับเคลื่อน(พชต) ในตำบลโนนรัง อย่าง มั่นคงยั่งยืนอย่าง แท้จริง ในครั้งนี้

https://youtu.be/NMfoGA1eFrw

//////////////////////
ภาพข่าวศรีไพร ทูลธรรม ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด