ข่าวกระแสสังคม

ตราด-พสกนิกรอําเภอคลองใหญ่ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561​

ตราด-พสกนิกรอําเภอคลองใหญ่ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561​

 

 

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายชัยวัฒน์ โอชนานนท์ นายอําเภอคลองใหญ่ นําคณะข้าราชการ พ่อค้า

 

 

 

ประชาชนชาวอําเภอคลองใหญ่ ร่วมพิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จํานวน 9 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ซึ่งอําเภอคลองใหญ่ได้จัดขึ้นที่บริเวณรัชกาลที่ 5 โดยมีประชาชนชาวอําเภอคลองใหญ่และหน่วยงานข้าราชการเข้าร่วมจํานวนมาก และเข้าร่วมในพิธี สําหรับการจัดพิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลปีนี้ มีประชาชนจํานวนไม่น้อยพร้อมใจกันสวมเสื้อสีฟ้าเข้าร่วมเป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายในการช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะโครงการศิลปาชีพพิเศษ ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ หรือพระราชเสาวนีย์ของพระองค์ท่านในเรื่องของการดูแลรักษาสุภาพแวดล้อมตลอดจนทําความดีถวายแด่พระองค์ท่าน

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก