นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดตัวเรือประมงในโครงการ” ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการใช้แรงงานบนเรือประมงอวนล้อมจับ” ณ ท่าเทียบเรือประมง องค์การสะพานปลา จังหวัดปัตตานี


เมื่อ 131015 ส.ค.62 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดตัวเรือประมงในโครงการ” ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการใช้แรงงานบนเรือประมงอวนล้อมจับ” ณ ท่าเทียบเรือประมง องค์การสะพานปลา จังหวัดปัตตานี ม.8 ต.บานา อ.เมือง จว.ปัตตานี โดยมี นายพงเทพ. ไข่มุก รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมหน่วยราชการที่เกี่ยวของ และนายสุรัตน์ รัตนศิธร เจ้าของเรือประมง น.ลาภประเสริฐ 8 พร้อมคณะกรรมการสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี ชาวประมง ให้การต้อนรับ เรือ น.ลาภประเสริฐ 8 เป็นเรือต้นแบบ ที่เข้าร่วมโครงการกับ seafdec ลำแรกของจังหวัดปัตตานี มีการปรับปรุง
ใช้เครื่องทุ่นแรง เครนไฮดรอลิค เพื่อลดการใช้แรงงานคน และติดตั้งเครื่องทำความเย็น(ห้องฟิต) เพื่อลดการใช้นำแข็ง ทำไห้รักษาคุณภาพของสัตว์น้ำ