Uncategorized

พะเยา ตานก๋วยสลากลุยน้ำ!! ฮือฮา..วัดดังจัดประเพณีตานสลากภัตรน้ำ สูบน้ำให้ท่วมลานวัด ทำบุญท่ามกลางสายน้ำ สืบทอดประเพณีดีงาม

พะเยา ตานก๋วยสลากลุยน้ำ!! ฮือฮา..วัดดังจัดประเพณีตานสลากภัตรน้ำ สูบน้ำให้ท่วมลานวัด ทำบุญท่ามกลางสายน้ำ สืบทอดประเพณีดีงาม

วัดสันกลาง ในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ได้มีการจัดประเพณีตานสลากภัตรน้ำ ที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน โดยมีการสูบน้ำให้ท่วมภายในบริเวณลานวัด และให้ชาวบ้านได้ร่วมทำบุญ ท่ามกลางสายน้ำอย่างมีความสุข ซึ่งมีพุทธศาสนิกชน และชาวบ้าน มาร่วมทำบุญจำนวนมาก

วันที่ 13 กย 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดสันกลาง ในอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ได้มีการจัดประเพณีตานสลากภัตรน้ำ ที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน โดยมีการสูบน้ำให้ท่วมภายในบริเวณลานวัด และให้ชาวบ้านได้ร่วมทำบุญ ท่ามกลางสายน้ำอย่างมีความสุข ซึ่งมีพุทธศาสนิกชน และชาวบ้าน มาร่วมทำบุญจำนวนมาก ประเพณีตานก๋วยสลากหรือสลากภัตร ที่ชาวบ้านต่างนำเครื่องไทยทาน บรรจุข้าวของเครื่องใช้ ผลไม้ อาหารคาวหวาน ยอดเงิน ในงานบุญสลากภัตร หรือชาวล้านนาเรียก ประเพณีตานก๋วยสลาก ที่ทางชาวล้านนามักจะจัดขึ้นเป็นประเพณีสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ในช่วงก่อนวันออกพรรษา โดยชาวบ้านในแต่ละคณะศรัทธาของแต่ละวัดจะเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก ซึ่งถือเป็นงานบุญประเพณีที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของชาวเหนือ

แม่ชีคำปุ๋ย ไชยวงศ์ ผู้จัดงานประเพณีตานสลากภัตรน้ำ บอกว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระอุปคุต ที่เป็นผู้มีฤทธิ์เดช อาศัยอยู่สะดือทะเล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำ จึงนำการกินสลากน้ำมาสืบทอดประเพณีที่ดีงามไว้ นอกจากนั้นยังแสดงถึงสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของน้ำ และเชื่อว่าการทำบุญแบบนี้จะทำให้พื้นที่มีน้ำ มีความอุดมสมบูรณ์ ฝนตามฤดูกาลอีกด้วย