แถลงข่าว

สภ.น้ำโสม จับเครือข่ายยานรกเมื่อวันนี้(วันที่๑๓ ก.ย. ๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.อาลักษณ์ เจริญธนกุล ผกก.สภ.น้ำโสม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ทำการจับกุมผู้ต้องหายาเสพติด จำนวน ๑ ราย ๑ คน

สภ.น้ำโสม จับเครือข่ายยานรกเมื่อวันนี้(วันที่๑๓ ก.ย. ๒๕๖๑) เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.อาลักษณ์ เจริญธนกุล ผกก.สภ.น้ำโสม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ทำการจับกุมผู้ต้องหายาเสพติด จำนวน ๑ ราย ๑ คน ดังนี้ ๑.นายธีรภัทร์หรือมาร์ค จันดี เลขประจำตัวประชาชน ๑-๔๑๑๗-๐๑๓๐๐-๗๒-๓ อายุ ๑๙ ปี ที่อยู่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำทรง ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี พร้อมด้วยของกลาง ๑).ยาบ้า จำนวน ๖,๖๖๐ เม็ด ๒). ยาไอซ์ จำนวน ๑๔๔ กรัม ๓).อาวุธปืนพกสั้น ขนาด ๙ มม. จำนวน ๑ กระบอก
๔).เครื่องกระสุนปืน ขนาด ๙ มม. จำนวน ๑๗ นัด
๕).ซองบรรจุกระสุน จำนวน ๒ อัน
โดยกล่าวหาว่า “มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าและยาไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย, มีอาวุธปืนของผู้อื่นซึ่งได้รับอนุญาตไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนและมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน,เสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑(เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย” สถานที่เกิดเหตุ/จับกุม บ้านเลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำทรง ต.ศรีสำราญ อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบ