ข่าวประชาสัมพันธ์

เมืองบัวซิตี้ฯพร้อมเป็นฮับส่งออกผ้าไหมไทยสู่ตลาดโลก

เมื่อบ่ายวันที่ 12 ก.ย. 66 เวลา 14.00 น. ณ บริษัทเมืองบัวซิตี้&รีสอร์ท(เมืองบัวการ์เด้น) บ้านเมืองบัว ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธาน พร้อมด้วย ดร.สุมาลัย ศิริพานิช ประธานสมาคมผ้าไหมสาเกตุ นายขวัญพัฒน์ ไชยประเสริฐ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.ร้อยเอ็ด) คุณรุ่งทิวา ธรณี ที่ปรึกษาสมาชิกสมาคมผ้าไหมสาเกตุ มร.ยุค ซุน ปูน(Mr.YUK SUN POON : International Guest) คุณสุวิชา ดาราศร สถาปนิก นางราณี วงศ์ลุน ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนร้อยเอ็ด จัดเวทีเสวนาเพื่อส่งเสริมสินค้าออกผ้าไหมไทย โดยบริษัทเมืองบัวซิตี้&รีสอร์ท พร้อมเป็นฮับ(HUB)ในการส่งออกผ้าไหม โดยการดำเนินงานของ นางสาวชนิตา พัชรกุลสุข ผู้จัดการบริษัทเมืองบัวซิตี้&รีสอร์ท ตัวแทนองค์กรส่งออกสินค้าต่างประเทศ ผู้ผลิตผ้าไหมไทยจังหวัดร้อยเอ็ดและใกล้เคียง นางนันทศัย จันทรประจักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน นางสาวลภัสรดา พลคำมาก นักส่งเสริมพัฒนาชุมชน นางสาวสรีพร อุทิศ นักการตลาดประชารัฐจังหวัด และสื่อมวลชน

กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการผ้าไหมไทยประเภทและลายต่างๆอาทิ จากบ้านเมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จากบ้านตาหยวก อ.สุวรรณภูมิ การนำเสนอความเหมาะสมในการพัฒนา เมืองบัวการ์เด้น กลางทุ่งกุลาร้องไห้เป็นศูนย์การส่งออก(ฮับ)ผ้าไหมไทยไปขายต่างประเทศ ความเหมาะสมของนางสาวชนิตา พัชรกุลสุข ในการผลักดันการส่งออกของผ้าไหมไทย การแสดงความคิดเห็นของทุกฝ่ายในการพัฒนาผ้าไหมไทยให้เหมาะสมในการส่งออก ตามความต้องการของตลาด

นางสาวชนิตา พัชรกุลสุข ผู้จัดการบริษัทเมืองบัวซิตี้&รีสอร์ท กล่าวว่า จะพัฒนาการส่งออกผ้าไหมไทยควบคู่กับการส่องออกข้าวที่ทำอยู่ จากพื้นเพที่รู้จักเรื่องการทำผ้าไหมจากคุณแม่ที่ทำอยู่จนปัจจุบัน และเป็นความต้องการของตลาดโลก จึงพร้อมที่จะเป็นศูนย์การส่งออก(ฮับ:HUB)ผ้าไหมไทยที่เราทำอยู่แล้ว มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น สวยงาม ผลิตจากใยไหมที่มีคุณภาพ ให้มีตลาดและมูลค่าสูงขึ้น ที่สำคัญเราต้องสนองต่อความต้องการของตลาดและคงคุณภาพของผ้าไหมไทยให้ยั่งยืน

มร.ยุค ซุน ปูน(Mr.YUK SUN POON:International Guest) กล่าวว่า เห็นผ้าไหมไทยในพื้นที่ร้อยเอ็ดสวยงาม และ ประทับใจ ยินดีสนับสนุนการส่งออกให้แก่ผู้ประกอบการ ได้มีตลาดรายได้ที่สูงขึ้น

นายขวัญพัฒน์ ไชยประเสริฐ ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจรจังหวัดร้อยเอ็ด ยินดีสนับสนุนเพื่อให้จังหวัดเรามีศูนย์กลางการส่งออกผ้าไหม ที่บ้านเราผลิตมีความสวยงาม เป็นที่ต้องการของตลาดโลก

นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ปัญหาที่ผู้ประกอบการควรตระหนักและทำให้ดีมีคุณภาพ คือ ความคงทนของสีย้อม ความประณีตของใยไหม รวมถึงความสวยงามลายไหมตลอดผืนที่อาจจะต้องผลิตทีละมากๆ

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0885730542-ข่าว