ร้อยเอ็ดมทบ.27 จัดชุดวิทยากรลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมทบทวนผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุม อ.เชียงขวัญ


ร้อยเอ็ดมทบ.27 จัดชุดวิทยากรลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมทบทวนผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุม อ.เชียงขวัญ

 

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

เมื่อ 12 ธ.ค.61เวลา08.30น. ณ หอประชุม อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด พล.ต.ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27 อนุมัติให้ ชุดวิทยากรลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมทบทวนผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุม อ.เชียงขวัญ โดยมี นายครรชิต ดีหนองยาง นอ.เชียงขวัญ เป็นประธานเปิดโครงการฯ หน.ส่วนราชการ 6 คน และผู้เข้ารับการอบรมทบทวน จำนวน72 คน

เพื่อทบทวน เพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในการนี้ พ.อ.รังสรรค์ ตันสิทธิแพทย์ รอง เสธ.มทบ.27 มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจด้วย

 

–//– สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–