พ.อ.วินัย สุขทัศน์ หน.ชรต.311 กอ.รมน.จังหวัด พ.ล.เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมหารือแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทผสกาลปีใหม่ 2562


เมื่อ 133013 ธ.ค.61 กระผม พ.อ.วินัย สุขทัศน์ หน.ชรต.311 กอ.รมน.จังหวัด พ.ล.เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมหารือแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทผสกาลปีใหม่ 2562 ณ ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด พ.ล.โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผวจ./ผอ.รมน.จังหวัด พ.ล.เป็นประธาน