Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต จว.อ.น. ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครอง จนท.ตร.สภ.ห้วยคต บูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่

เมื่อ ๒๔๑๐๐๐ ม.ค. ๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต จว.อ.น. ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครอง จนท.ตร.สภ.ห้วยคต บูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในพื้นที่บ้านคลองหวาย หมู่ที่ ๗ ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จว.อ.น. โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่ประชาชนแจ้งผ่านเวทีประชาคมไทยนิยม ยั่งยืน ที่ผ่านมา ซึ่งประชาชนในพื้นที่แจ้งว่าได้รับความเดือดร้อนในเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะราคายางพาราเนื่องจากในพื้นที่ส่วนใหญ่จะทำสวนยางพาราเกือบ​ ๑๐๐​ % และภายในหมู่บ้านมีเด็กและเยาวชนมั่วสุมขับรถจักรยานยนต์เสียงดัง ทางคณะกรรมการ ฯ จึงได้ร่วมกับผู้นำในพื้นที่ ทำบันทึกข้อตกลง ( MOU ) ระดับหมู่บ้านโดยให้ผู้ปกครองติดตามดูแลพฤติกรรมของบุตรหลานตนเอง หากครอบครัวใดมีปัญหาก็จะถูกตัดสิทธิ์ด้านต่างๆของหมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ​ ๘๐​ คน​ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย