พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.32 มอบหมายให้ ร.ท. ปรัชญา สำโรง ผบ.ร้อย.ทพ.3207 ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน, ฝ่ายปกครอง อ.เฉลิมพระเกียรติ,สาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ,รพ.เฉลิมพระเกียรติ,ผู้นำท้องที่ เยี่ยมเยียนผู้ป่วย/ผู้ยากไร้


เมื่อ 13 ธ.ค.61 เวลา 1330 – 1530 พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.32 มอบหมายให้ ร.ท. ปรัชญา สำโรง ผบ.ร้อย.ทพ.3207 ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน, ฝ่ายปกครอง อ.เฉลิมพระเกียรติ,สาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ,รพ.เฉลิมพระเกียรติ,ผู้นำท้องที่ เยี่ยมเยียนผู้ป่วย/ผู้ยากไร้ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน โดยมี นาง ภิรมย์ญา ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง เป็นผู้นำมอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ราย ดังนี้.-
1. ด.ญ. ปวีณา อินปา อายุ 6 ปี บ้านเลขที่ 66 ม.1 บ.ห้วยโก๋น ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน ผู้ป่วยเส้นเลือดระหว่างหัวใจกับปอดไม่เปิด ได้รับการผ่าตัดและรักษาต่อเนื่องที่ รพ.ศูนย์ลำปาง ปัจจุบันหายเป็นปกติแล้ว
2. ด.ช. พีระภัทร์ ฮังคำ อายุ 7 ปี บ้านเลขที่ 26 ม.6 บ.ใหม่ไชยธงรัตน์ ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น่าน ผู้ป่วยก้อนเนื้อข้างจมูก ได้รับการรักษาต่อเนื่องที่ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ปัจจุบันยังมีก้อนเนื้อที่ข้างจมูกอยู่ ยังคงรักษาต่อเนื่องตามแพทย์นัดต่อไป