Reporter&Thai Army

ผบ.ร้อย.ทพ.๓๕๐๔,ผู้แทน ร้อย.ทพ.๓๕๐๑ พร้อม กพ.๖ นาย(ส.๒,ทพ.๔) ร่วมกับฝ่ายปกครอง อ.ท่าสองยาง,สาธารณสุข อ.ท่าสองยาง,เกษตร อ.ท่าสองยาง,จนท.ตร.สภ.แม่เมย,นายก อบต.แม่วะหลวง,กำนัน ต.แม่วะหลวง,ราษฎรจิตอาสา ออกหน่วยศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ และอำเภอยิ้ม

เมื่อ ๘ พ.ย.๖๑,๑๕๐๐ – ๑๗๐๐ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๕๐๔,ผู้แทน ร้อย.ทพ.๓๕๐๑ พร้อม กพ.๖ นาย(ส.๒,ทพ.๔) ร่วมกับฝ่ายปกครอง อ.ท่าสองยาง,สาธารณสุข อ.ท่าสองยาง,เกษตร อ.ท่าสองยาง,จนท.ตร.สภ.แม่เมย,นายก อบต.แม่วะหลวง,กำนัน ต.แม่วะหลวง,ราษฎรจิตอาสา ออกหน่วยศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ และอำเภอยิ้ม โดยการแจ้งข้อราชการและรับเรื่องราวร้องทุกข์ของราษฎรที่มีความเดือดร้อน ณ สำนักสงฆ์แม่เหว่ยโพคี หมู่ ๔ บ.แม่อมกิ ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จว.ตาก พิกัด LV.๘๙๘๕๘๐ โดยมีนายทวีป ไทยสวี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายความมั่นคง เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน