วีระพงษ์ พันธจักร รอง ผบ.มทบ.๓๓/รอง ผบ.กกล.รส.จว.ช.ม. ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการสถานีเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยแบแล อ.อมก๋อย


เมื่อ ๑๓ ธ.ค.๖๑ วีระพงษ์ พันธจักร รอง ผบ.มทบ.๓๓/รอง ผบ.กกล.รส.จว.ช.ม. ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการสถานีเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยแบแล อ.อมก๋อย จว.ช.ม. เพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผลการปฏิบัติเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย