กกล.รส.จว.ช.ม. ร่วมกับ ส่วนราชการ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”


เมื่อ 13 ธ.ค.61 กกล.รส.จว.ช.ม. ร่วมกับ ส่วนราชการ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ ภายใต้โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดเจ็ดยอด หมู่ 2 บ้านเจ็ดยอด ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จว.ช.ม. มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย