Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

จ.ร้อยเอ็ด… นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมสรุปผลการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3

จ.ร้อยเอ็ด…

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมสรุปผลการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3

วันพฤหัสบดีที่(12 ธันวาคม 2562) เวลา 09.30 น.วันนี้-นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมสรุปผลการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบกรณีจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กำหนดจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ในการก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตามพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทย ให้ได้มีโอกาสรักษาโรคมะเร็ง รวมถึงโรคทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 10,177 คน

และรับทราบหลการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ได้แก่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล (สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด) / คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน (ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด) / คณะกรรมการฝ่ายสถานที่(เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) / คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์(ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด) / คณะกรรมการฝ่ายแพทย์ ปฐมพยาบาล (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด / คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและอำนวยความสะดวก (ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด) / คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและลงทะเบียน (โรงพยาบาลร้อยเอ็ด) / คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ (โรงพยาบาลร้อยเอ็ด) / คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อาหาร น้ำดื่มและจัดเลี้ยง (ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด) / คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้ (โรงพยาบาลร้อยเอ็ด) /คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์ตามเส้นทางวิ่ง (ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด) และคณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี (คลังจังหวัดร้อยเอ็ด).
ศรีไพรทูลธรรม/รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด