Uncategorized

คึกคัก!! รพ.บุรีรัมย์จัดกิจกรรม วิ่งกับหมอ ครั้งที่ 2 ผู้สมัครเข้าร่วมกว่า3,000คน ส่งเสริมประชาชนออกกำลังกาย ปราศจากโรคภัย รายได้จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์(คลิป)

คึกคัก!! รพ.บุรีรัมย์จัดกิจกรรม วิ่งกับหมอ ครั้งที่ 2 ผู้สมัครเข้าร่วมกว่า3,000คน ส่งเสริมประชาชนออกกำลังกาย ปราศจากโรคภัย รายได้จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์(คลิป)

โรงพยาบาลบุรีรัมย์จัดกิจกรรม “วิ่งกับหมอ RUN FOR HEALTH” ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการออกกำลังกายดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ส่วนรายได้จากการจัดกิจกรรมนำไปเป็นทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ยังขาดแคลนเพื่อให้มีความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 3,000 คน

 

เมื่อเวลา 05.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าอาคาร เฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้จัดกิจกรรม “วิ่งกับหมอ RUN FOR HEALTH”ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อให้ปราศจากโรคภัย และเพื่อรายได้หรือทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลนให้แก่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยมีนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมปล่อยตัวนักวิ่งออกจากจุดสตาร์ท ไปตามเส้นทางกำหนดในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ในระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร

 

ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่และบุคลากรในโรงพยาบาล รวมถึงในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนทั่วไป กว่า 3,000 คน ซึ่งการจับเวลาการวิ่งโดยใช้ Chip Timing ที่มีความแม่นยำ และรับรองสถิติการวิ่งโดย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบุรีรัมย์
ด้านนายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวิ่งกับหมอ ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 2 ทั้งนี้เพื่อต้องการปลุกกระแสให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง และเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ส่วนรายได้จากการจัดกิจกรรมหลังจากหักค่าใช้จ่ายรวมถึงเงินที่ได้รับบริจาค ทางโรงพยาบาลก็จะนำไปเป็นทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน หรือเสื่อมสภาพ เพื่อให้มีความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

https://youtu.be/60iP4RV7z6w