Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด/… พิธีสู่ขวัญข้าว”บุญคูณลาน”ที่อำเภอโพธิ์ชัย

ร้อยเอ็ด/…
พิธีสู่ขวัญข้าว”บุญคูณลาน”ที่อำเภอโพธิ์ชัย

วันนี้ พฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพัน 2563 เวลา 17.00 น.ณ.สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอโพธิ์ชัย ร่วมกับ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องชาวอำเภอโพธิ์ชัย ประกอบพิธีกรรมในการเรียกขวัญข้าวหลังจากการเก็บเกี่ยวเพื่อเป็นการขอขมาและขอบคุณแม่โพสพหรือเทพีแห่งข้าว ซึ้งเป็นหนึ่งในกิจกรรมงานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย ประจำปี 2563 …
เป็นพิธีที่เชื่อกันว่าจะทำให้ข้าวไม้หายและหมดไปจากยุ้งฉางเร็วอีกด้วย ถือเป็นการเรียกขวัญข้าวที่ตกหล่นในทุ่งนาในขณะเก็บเกี่ยวและนวดข้าวที่ลาน ในการทำพิธีจะจัดเตรียมพานบายศรี 1 ชุด ไก่ต้ม 1 คู่ เหล้า 2 ไห ข้าวตอกดอกไม้ 2 ชุด ข้าวเหนียว 1 กระติบ หมาก พลู เมี่ยง บุหรี่ 1 ชุด ให้ผู้เชี่ยวชาญทางพิธีกรรม(จารย์ครู) ของหมู่บ้านมาทำพิธีให้

จารย์ครูทองหลาง ชูศรีพัฒนื อายุ 67 ปี บ้านเลขที่ 9 ม.9 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย หมอขวัญผู้ประกอบพิธีบายศรีสูตรขวัญใหแก่ข้าวและทําพิธี เรียกขวัญข้าว(คลิป ว่าคำสูตรขวัญ) กล่าวว่าเป็นการสานความสัมพันธ์ของคนในชุมชนถึงการเตรียมงานเพื่อแสดงการขอบคุณแสดงความกตัญญูต่อแม่พระโพสพที่ดูแลรักษาต้นข้าวมาจนถึงเก็บเกี่ยวให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์
ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน
หมายเหตุ
1.สังฆรี คือ…?
2.เซียง คือ…?
3.ทิด คือ…?
4.จารย์ คือ…?
5.จารย์ครู คือ…