Uncategorized

พ่อเมืองตรวจคุก!!?แบบไม่ทันได้ตั้งตัว.พบทุกขั้นตอนปฎิบัติเนี๊ยบนิ้ง.ชื่นชม ผบ.หญิงเก่ง จัดระบบดูแลสถานที่ บุคลากรและผู้ต้องขังแบบไม่มีที่ติ.

พ่อเมืองตรวจคุก!!?แบบไม่ทันได้ตั้งตัว.พบทุกขั้นตอนปฎิบัติเนี๊ยบนิ้ง.ชื่นชม ผบ.หญิงเก่ง จัดระบบดูแลสถานที่ บุคลากรและผู้ต้องขังแบบไม่มีที่ติ.
เมื่อวันที่ 14 ส.ค.61 ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงา ได้รับแจ้งว่าเมื่อวันที่ 13 ส.ค.61 ท่านพ่อเมืองพังงา นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้เดินทางเข้าตรวจเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงาเพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ต้องขังในเรือนจำ แบบไม่มีหมายนัด ไม่ได้นัดเป็นการล่วงหน้า พร้อมตรวจสภาพความเป็นอยู่ การดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำแห่งนี้ โดยมีนางสุวิมล ไกรสูงเนิน ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือนจำนำตรวจเยี่ยม และคอยอธิบายถึงการปฎิบัติภายในเรือนจำอย่างละเอียดทุกขั้นตอนภายหลังการตรวจเยี่ยมท่านผู้ว่าถึงกับดีดนิ้วชื่นชมการทำงานของเรือนจำอำเภอตะกั่วป่าว่าทุกอย่างที่กรมราช ทัณฑ์ได้กำหนดเป็นนโยบายไว้ เรือนจำแห่งนี้ได้ดำเนินการครบทุกอย่าง
เช่น สถานที่มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ ปลอดโปร่ง ผู้ต้องขังมีความสุข เจ้าหน้าที่แต่งกายเรียบร้อยมีวินัยดีมาก มีความสะอาดอย่างมาก มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐานอย่างยิ่ง จึงถือเป็นเยี่ยงอย่างแก่เรือนจำอื่นๆได้เป็นอย่างดี.ผู้ว่าพังงากล่าว
ทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ได้มีนโยบายตามหลักการพื้นฐานของการบริหารงานเรือนจำที่ดี มีองค์ประกอบที่สำคัญหลายประการคือ 1. การรักษาความปลอดภัย และความมั่นคงแข็งแรงของเรือนจำ 2. การควบคุมและเก็บรักษากุญแจเรือนจำ 3. การควบคุมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในเรือนจำ 4. สุขอนามัยในเรือนจำ 5. โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง 6. วิสัยทัศน์ของบุลากร 7. การติดต่อสื่อสาร
8. การตอบสนองที่มีประสิทธิภาพ 9. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 10. ความพร้อมรับผิดชอบของผู้ต้องขัง 11. ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ 12. การทำงานเป็นทีม 13. ความเป็นมืออาชีพ 14. ความรอบรู้ในเรื่องนโยบาย และการให้ความร่วมมือ และข้อที่ 15. การสะสางงาน
ซึ่งจะมีคำอธิบายรายละเอียดในทุกข้อซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องทราบ โดยสรุปแล้ว การบริหารงานเรือนจำที่ดี 15 ประการดังกล่าวข้างต้น เป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญในการปฏิบัติงานซึ่งผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการ ทัณฑสถาน ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องให้ความสำคัญ และนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เรือนจำเกิดความสงบเรียบร้อย สามารถดำเนินงานกิจการเรือนจำไปได้ด้วยดี มีผลสำเร็จตามนโยบายของกระทรวงและกรมราชทัณฑ์ เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และบุคลากรทุกคน ในท้ายที่สุดเมื่อมีการบริหารงานเรือนจำที่ดีแล้วก็จะทำให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อไป


……………………..
ภาพ..เอื้อเฟื้อจากเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ข่าว..อ.นักข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา. รายงาน