ข่าวบันเทิงและกีฬา

จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมฝ่ายประชาสัมพันธ์กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 40 ประจำปี 2562 “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์”

จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมฝ่ายประชาสัมพันธ์กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 40 ประจำปี 2562 “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์”
เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้(14 สิงหาคม 2561) ที่ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 40 ประจำปี 2562 และกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งกรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติจังหวัดนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ภายใต้ชื่อ “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2562 และกีฬานักเรียนคนพิการ ภายใต้ชื่อ “ปากน้ำโพศึกษาเกมส์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการ ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ การมอบหมายงาน และเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน เพื่อให้การจัดงานในครั้งนี้เผยแพร่ไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง ต่อไป โดยมี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครสวรรค์ที่เกี่ยวข้อง, สื่อมวลชนแขนงต่างๆและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

กณต ทาทิพย์ ข่าว/ภาพ
นครสวรรค์