Uncategorized

ม.เฉลิมกาญจนาทุ่ม 30 ล้านสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยแห่งแรกของประเทศไทย อดีต รมว.ศึกษาธิการเผย รพ.แห่งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญที่ทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั่วไป

ม.เฉลิมกาญจนาทุ่ม 30 ล้านสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยแห่งแรกของประเทศไทย อดีต รมว.ศึกษาธิการเผย รพ.แห่งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญที่ทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั่วไป

เมื่อเวลา 09.19 น. วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ พระเทพวิสุทธิญาณ หรือหลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล วัดอนาลโยทิพยาราม ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา และพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยแห่งแรกของประเทศไทย และวางศิลาฤกษ์สร้างฐานพระพุทธรูปชื่อ พระพุทธบวรนาถมหามงคล ปางประทานพรสูง 9 เมตร ที่ประดิษฐานหน้าตึกคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการประทรวงศึกษาธิการและนายกสภามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บวงสรวงเทวดา และการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและการสร้างฐานพระพุทธรูป โดยมี ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ นำคณะอาจารย์ นักศึกษา ร่วมถวายการต้อนรับและร่วมพิธีในครั้งนี้

ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ กล่าวว่า โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยแห่งแรกของประเทศไทย ที่ทางมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาศรีสะเกษ จะจัดสร้างขึ้นนี้ จะใช้เงินในการก่อสร้างประมาณ 30 ล้านบาท เป็นอาคารขนาดใหญ่ สูง 3 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์แผนไทยทุกอย่าง และใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 1 ปี จากนั้นจะเปิดให้บริการรักษาพยาบาลประชาชนทั่วไป เนื่องจากชุมชนจังหวัดศรีสะเกษมีการปลูกพืชสมุนไพรต่างๆเป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ยาสมุนไพรในรักษาโรค มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลถูกกว่าการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบัน ไม่มีการเกิดสารตกค้างอยู่ในร่างกายของผู้ป่วย และหาได้ง่ายในชุมชนต่าง ๆ จังหวัดศรีสะเกษ

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการประทรวงศึกษาธิการและนายกสภามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา กล่าวว่า แพทย์แผนไทยกำลังได้รับความนิยมและสังคมไทยก็มีพื้นเพทางด้านนี้มาก สามารถที่จะทำให้เป็นองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยทางด้านแพทย์แผนไทย การสร้างโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยแห่งแรกของประเทศไทย เป็นอีกก้าวสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเราเข้มแข็งขึ้น ประชาชนจะได้รับประโยชน์สุขบริการด้านแพทย์แผนไทยขึ้นจากบริการทางการแพทย์โดยทั่วไป และขณะนี้ประชาชนใช้แพทย์แผนไทยกระจายอยู่ทุกชุมชน ปัญหาคือทำอย่างไรจะทำให้แพทย์แผนไทยได้มาตรฐานขึ้น และเป็นที่เชื่อถือของประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตโดยรวมดีขึ้นต่อไป

**************
บุญทัน ศรีสะเกษ