ข่าวกระแสสังคม

สุโขทัยจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”

สุโขทัยจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย


วันนี้ (14 ต.ค.61) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานนำข้าราชการ และจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสุโขทัยนับพันคน ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป
สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยมีแนวโน้มลดลง แต่ยังมีบางจุดที่ต้องเฝ้าระวัง จึงต้องช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นต้นตอของโรคไข้เลือดออก

วิชัย สิทธิพันธ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 055612286