Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน พิธีมอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคในโครงการ “รวมน้ำใจชาวเหนือ เพื่อพี่น้องชาวใต้” จากน้ำใจชาวเหนือสู่ผู้ประสบภัย ปาบึก….

รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน พิธีมอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคในโครงการ “รวมน้ำใจชาวเหนือ เพื่อพี่น้องชาวใต้” จากน้ำใจชาวเหนือสู่ผู้ประสบภัย ปาบึก….

กองทัพภาคที่ 3 มอบสิ่งของที่ได้รับบริจาครวมน้ำใจชาวเหนือเพื่อพี่น้องชาวใต้

พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก ในโครงการ “รวมน้ำใจชาวเหนือ เพื่อพี่น้องชาวใต้” โดยกำหนดมอบสิ่งของบริจาคเป็นจำนวน 3 ครั้งรายละเอียดดังนี้

ครั้งที่ 1 ส่งมอบในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 โดยเครื่องบิน โดยมีสิ่งของที่บริจาคดังนี้ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 16,140 ซอง ปลากระป๋อง จำนวน 5,440 กระป๋อง

ครั้งที่ 2 ส่งมอบในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 โดยเครื่องบินจากเชียงใหม่ โดยมีสิ่งของที่บริจาคดังนี้ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 12,000 ซอง ปลากระป๋อง จำนวน 4,000 กระป๋อง

 

ครั้งที่ 3 ส่งมอบสิ่งของในห้วงวันที่ 21 – 23 มกราคม 2562 โดยรถยนต์โดยมีสิ่งของที่บริจาคดังนี้ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง และที่นอน

ในการนี้กองทัพภาคที่ ๓ กระทำพิธีมอบสิ่งของ โดยมี พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3/รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคในโครงการ “รวมน้ำใจชาวเหนือ เพื่อพี่น้องชาวใต้” ณ ท่าอากาศยานพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562

เนื่องจากพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) โดยพายุนี้เคลื่อนตัวลงอ่าวไทย เมื่อวันที่ 2 – 5 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้เกิดมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ทำให้พี่น้องชาวใต้ได้รับผลกระทบเกิดการเสียหายจากพายุดังกล่าว

 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกองทัพภาคที่ 3 / ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 จึงตั้งจุดรวบรวมสิ่งของที่ได้รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึก ในโครงการ“รวมน้ำใจชาวเหนือ เพื่อพี่น้องชาวใต้” จากส่วนราชการภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนจากพายุโซนร้อนปาบึก