สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563


☆?? สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แจ้งปฏิทินข่าว นัดหมาย และเชิญร่วมทำข่าว
วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 11.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจงานการส่งออกปศุสัตว์ ที่อำเภอเชียงแสน และเวลา 12.10 น. ประชุมและติดตามผลที่ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน

เวลา 16.00 น. จังหวัดเชียงราย เชิญร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ร.ต.อ. ตระกูล ทาอาษา ผบ.หมวด กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 กองบังคับการต่อต้านการก่อร้าย บก.สปพ. ที่ฌาปนสถานบ้านดงมะตื๋น ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ( โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธี )
**** การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์/ชุดสุภาพสีดำ

? ฝ่ายการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายเปิดให้ถวายสักการะสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

?‍? เวลา 20.00 น. วัดพระแก้ว จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลสรีระสังขาร พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว และอดีตเจ้าคณะภาค 6 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มินุกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย

จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนร่วมทำข่าวและเผยแพร่ข่าวที่สำคัญและน่าสนใจนี้แก่สาธารณชนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนผู้สนใจติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนี้ได้โดยทั่วกัน
????????⛰

,