ข่าวการศึกษาและไอที

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดแนะแนวให้ความรู้การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแก่นักศึกษาวิศวกรรมควบคุม เพื่อเปิดทางและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดแนะแนวให้ความรู้การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแก่นักศึกษาวิศวกรรมควบคุม เพื่อเปิดทางและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ
ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชึ้น 3 ตึกอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯเป็นประธานเปิดโครงการ แนะแนวความรู้การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดสัมมนาขึ้นในหัวข้อ “แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” เป็นปีที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการเตรียมความพร้อมและข้อสอบใบกระกอบวิชาชีพ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม และนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้ประกอบวิชาชีพในสายงานที่ถนัดพร้อมเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย
โดยการสัมมนาในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯได้รับเกียรติจาก ดร.จิระศักดิ์ แสงพุ่ม รองเลขาสภาวิศวกร และประธานอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ มาให้ความรู้และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กรและคุณภาพของนักศึกษาที่จะออกสู่ตลาดแรงงาน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ จำนวนเกือบ 200 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดเผยว่า การพัฒนาการศึกษาไม่ใช่แต่เพียงแค่มีการพัฒนาหลักสูตรเพียงอย่างเดียว สิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นอีกหนึ่งแรงงานที่สำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องมีการรับรองคุณภาพ พร้อมจะต้องทราบขอบเขตของการทำงานอย่างแท้จริง และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถือเป็นใบเบิกทางให้แก่นักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถนำไปใช้ประกอบในการหางานทำในตลาดแรงงาน และยังเป็นอีกทางหนึ่งการการันตีว่า นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ มีความสามารถ พร้อมที่จะประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

. ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 0936193807