ข่าวรัฐสภา

ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก

วันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชิต ประธานคณะกรรมาธิการ และคณะ ได้จัดสัมมนาเรื่องแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค โดยได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่มโอท็อป เป็นจำนวนมาก

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน