ข่าวรัฐสภา

ณ โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ

วันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ รับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดตราด โดยมี ดร.ประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด นายแพทย์สุพจน์ แพรนิมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการงบประมาณในพื้นที่ การให้บริการผู้ป่วยและการรับ – ส่งต่อผู้ป่วย รวมทั้งการให้บริการด้านคลินิกหมอครอบครัว (PCC) ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน