สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดประชุมเตรียมความพร้อม อสม.ดีเด่น จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562


TIGER NEW.101/Tel.093-3813-741

[วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561]* สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดประชุมเตรียมความพร้อม อสม.ดีเด่น จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

 

™ ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อเวลา 09.30 น.นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดประธานเปิดการประชุมพร้อมด้วยท่านอัมรา ธำรงทรัพย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้กำลังใจด้วยความเมตตาอธิบายแนะนำแนวทางและสนับสนุนอสม.ดีเด่นด้านสาธารณสุขทุกสาขาเสร็จสิ้นท่านนายกสมาคมอสม.จังหวัดร้อยเอ็ดได้กล่าวให้ขวัญและหลักการแนวทางที่ดำเนินการสนับสนุนตามระเบียบการได้กล่าวเสร็จ**นางพัชรา ชมภูวิเศษ หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนชี้แจงอธิบายแนวทางการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขตภาคชาติ ประจำ 2562^การพัฒนาศักยภาพ อสม.ดีเด่นสู่ความเป็นเลิศและการนำเสนอผลงาน อสม.ดีเด่นทั้ง,11 สาขาโดยแยกเป็นช่วงระยะเวลามีสาขาส่งเสริมสุขภาพ,สาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก,สาขาสุขภาพจิต,สาขายาเสพติดในชุมชน,=4 สาขาต่อด้วยสาขาทันตสุขภาพ,สาขาคุ้มครองผู้บริโภค,สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์แผนไทย,สาขาการป้องกันเอดส์ในชุมชน,=4 สาขาต่อด้วยสาขาการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ,สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน,สาขาการบริการ ศสมช.=3 [รวม]=11 สาขา*

 

ได้อธิบายเนื้อหาให้อสม.ดีเด่นแต่ละสาขาได้เข้าใจสรุปเนื้อหาสาระอย่างชัดเจนพร้อมได้ซักถามถึงปัญหาแต่ละสาขาว่าอสม.ไม่เข้าใจอย่างไรจนเบิ้องต้นอสม.ได้เข้าใจเป็นอย่างดีในครั้งนี้การประชุมเตรียมความพร้อมของอสม.ดีเด่นจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นไปด้วยรอยยิ้มและความสุขสามารถ”เข้าใจ”เข้าถึง”พึ่งได้ใน*11 สาขาสู่ความเป็นเลิศในครั้งนี้หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดได้แนะนำติวเข้ม อสม.ดีเด่นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ที่ห้องประชุมลีลาวดี สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด*ในครั้งนี้*ท่านบุญเพ็ง ยอดบุญมา ผอ.สบส.เขต 7™ ได้เข้า เยี่ยมให้กำลังใจ”ทีมงาน” สช.ร้อยเอ็ด” จัดอบรม” พัฒนาศักยภาพ อสม.ดีเด่น ยุคดิจิทัล ที่ห้องประชุมลีลาวดี สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดด้วย๚™

 

*เพื่อเข้าประกวดแข่งระดับภาค ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดขอนแก่น ทีมงานสช.ร้อยเอ็ดและพี่เลี้ยงมีความสามัคคีและขยันเตรียมเสริมความรู้ตลอดพัฒนาและส่งเสริมอสม.ทุกสาขาเป็นอย่างดีพร้อมแล้วที่จะมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านสาธารณสุขของอสม.*[ยุคดิจิทัล]*Smart อสม 4.0 จังหวัดร้อยเอ็ด*^~!!

 

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
อสม.จังหวัดร้อยเอ็ด4.101 smart city™
//////////////////////////////////////////
อสม.ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ// ข่าว™
ผู้สื่อข่าวอสม.จังหวัดร้อยเอ็ด™

TIGER NEW.101/Tel.093-3813-741