Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ ที่เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑