ข่าว ปราจีน

ปราจีนบุรี –คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกีบ จังหวัดปราจีนบุรี จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

ปราจีนบุรี –คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกีบ จังหวัดปราจีนบุรี จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 

จันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น ณ.วัดใหม่กรงทอง ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีบุคลากรในสังกัดส่วนราชการต่างๆ ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ประชาชน นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมงาน

https://youtu.be/jfIRjb0lsWg