Uncategorized

พังงา/สุดสนุก…เทศบาลเมืองพังงาจัดการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุย้อนกลับมา Young

พังงา/สุดสนุก…เทศบาลเมืองพังงาจัดการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุย้อนกลับมา Young


ที่อาคารกีฬา โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง อ.เมืองพังงา นายจงรัก ผิวขำ ปลัดเทศบาลเมืองพังงารักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองพังงา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ โดยมี กลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพังงาเข้าร่วม ซึ่งก่อนพิธีเปิด ผู้สูงอายุกลุ่มสีต่างๆได้จัดขบวนพาเหรดที่สวยงามและสนุกสนาน มีดรัมเมเยอร์และผู้ถือป้าย ถือธงนำขบวนบางคนอายุเกือบ 100 ปี
นางบุปผา นิจผล รองประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพังงา กล่าวว่า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพังงาร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพังงา จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุย้อนกลับมา Young ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพทั้งกาย ใจ สังคม เชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน ให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการออกกำลังกายที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ โดยจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กีฬามหาสนุก และกีฬาเปตอง ซึ่งสร้างเสียงหัวเราะและความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก


อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530