ข่าวการศึกษาและไอที

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำนวน 14 คน จาก Misato Junior High School เมืองมิซาโตะ จังหวัดอะคิตะ ประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา ภาษา และวัฒนธรรม

ันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน จำนวน 14 คน จาก Misato Junior High School เมืองมิซาโตะ จังหวัดอะคิตะ ประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา ภาษา และวัฒนธรรม ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 15 – 20 สิงหาคม 2561 ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 และคณะกรรมการศึกษาธิการเมืองมิซาโตะ ได้ลงนามตกลงร่วมกันกำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของทั้งสองฝ่าย ในปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 26 – 31 สิงหาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จะจัดส่งคณะครูและนักเรียน จำนวน 14 คน ไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา ภาษา และวัฒนธรรม ณ Misato Junior High School เมืองมิซาโตะ จังหวัดอะคิตะ ประเทศญี่ปุ่น

สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี