ข่าวการศึกษาและไอที

สโมสรโรตารี่บ้านหมี่ ลพบุรี จัดโครงการดีๆเพื่อน้อง. เพื่อสังคม. เพื่อการอ่าน __

สโมสรโรตารี่บ้านหมี่ ลพบุรี จัดโครงการดีๆเพื่อน้อง. เพื่อสังคม. เพื่อการอ่าน

_______________________ สังคมดีๆๆ เป็นโครงการเพื่อน้อง เพื่อส่งเสริมการอ่าน สำหรับเด็กๆๆ ในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี แบบนี้น่าให้การสนับสนุน นายเจษฐ์ ภูมิวัฒนะ. นายกสโมสรโรตารี่บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เปิดเผยกับทีมข่าวศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5. เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี ว่า. ทางสโมสรโรตารี่บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้จัดโครงการดีๆๆ เพื่อสังคม เพื่อน้องในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ให้รักการอ่าน. สโมสรโรตารี่บ้านหมี่ ส่งเสริมการอ่าน สำหรับเด็กๆ. ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ต่อไป. . สโมสรโรตารีบ้านหมี่ ได้เล็งเห็น โดยได้นำหนังสือดีๆๆ มามอบให้ทางโรงเรียนเพื่อให้เด็กๆได้ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากตำราเรียน. นายเจรษฐ์ ภูมิวัฒนะ. นายกสโมสรโรตารี่บ้านหมี่ เปิดเผยต่อไปอีกว่า. ทางสโมสรโรตารี่บ้านหมี่ ได้มอบหนังสือ ให้กับทางโรงเรียน. 4. โรงเรียน ในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จำนวน 4. โรงเรียน. คือ. โรงเรียนวัดหนองกระเบียน. โรงเรียนบ้านหนองแก. โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม. และ. โรงเรียนวัดบ้านทราย. ทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นท ี่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี ีทั้งหมด นายเจษฐ์ กล่าวทิ้งท้ายในที่สุด

 

ใจรัก วงศ์ใหญ่/ภาพ-ข่าว
เอกพงษ์ พรหมเรนทร์/รายงาน