Uncategorized

ชาวบ้านในตำบลทรายขาวและตำบลคลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ กังวลผลกระทบ การก่อสร้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ เรียกร้องให้หน่วยงานเกี่ยวข้องหามาตรการป้องกัน ขณะที่ทางโรงงานยืนยัน ไม่มีการเผาไม่มี กลิ่นและไม่สร้างมลพิษ พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจชาวบ้าน

ชาวบ้านในตำบลทรายขาวและตำบลคลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ กังวลผลกระทบ การก่อสร้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ เรียกร้องให้หน่วยงานเกี่ยวข้องหามาตรการป้องกัน ขณะที่ทางโรงงานยืนยัน ไม่มีการเผาไม่มี กลิ่นและไม่สร้างมลพิษ พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจชาวบ้าน
วันที่ 16 ส.ค.61 ที่มัสยิดบ้านห้วยลึก ม.1 ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ทางบริษัท ไทยโก้ เทคโนโลยี จำกัด ได้มีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยแบบบูรณาการในระบบปิดอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยมีประชาชน ที่สนับสนุนและคัดค้าน ในพื้นที่ม.1 ,ม.2 ต.ทรายขาว และม.7 ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เข้าประชุม จำนวนกว่า 500 คน ท่ามกลางการดูแลความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ทรายขาว ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการขั้นป้าย คัดค้านโครงการดังกล่าว ขณะที่ทางผู้นำท้องถิ่น เทศบาลตำบลทรายขาว และเทศบาลตำบลคลองก็เข้าร่วมชี้แจงทำความเข้าใจชาวบ้าน
นายเวียง จิงู โต๊ะอิหม่าม มัสยิดบ้านห้วย ลึก กล่าวว่า ตนและชาวบ้าในพื้นที่ ยังมีความกังวล ในเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น พื้นที่ก่อตั้งโครงการคัดแยกขยะ อยู่ห่างจากจากชุมชนประมาณ 1 กิโลเมตร จึงมีความกังวลในเรื่องเสียง กลิ่น เพราะขยะจากหลายพื้นที่ จะมารวมกัน กว่า 150ตัน ซึ่งเดิมขยะในพื้นทีมีเพียงวันละ2ตันเท่านั้น นอกจากนี้ก็ยังกังวลในเรื่องของโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจที่ขยะปะปนมากับอากาศ แมลงวัน และอาจจะกระทบแหล่งน้ำในพื้นที่ โดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ใกล้โรงงาน อย่างก็ตามชาวบ้านบางส่วนก็เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวเพราะทางโรงงานบอกว่า ระบบปิดไม่มี การเผา ไม่มีมลพิษ แต่ชาวบ้านยังเคยเห็น และตอนที่โรงงานสร้างขึ้นจะเป็นอย่างไร จึงอยากให้หน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งอุตสาหกรรม และทสจ.เข้ามาควบคุมดูแลอย่างจริงจังเพื่อคลายความกังวลชาวบ้าน
ด้านนายอภินันท์ ทองวัง ผู้จัดการ บริษัท ไทยโก้ เทคโนโลยี จำกัด ได้กล่าวว่า ก่อนที่จะมีโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย นั้น ตนได้ลงพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ กับชาวบ้านมาเป็นเวลานาน กว่า1 ปี พบว่าชาวบ้านในชุมชนมีความรักความสามัคคีเป็นอย่างดี ซึ่งการที่ทางบริษัทเข้ามาทำโครงการไม่ต้องการให้ชาวบ้านมีความขัดแย้ง จากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งก่อนกน้านี้บางคนเข้าใจว่าเป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งความจริงแล้ว โครงการดังกล่าว เป็นการใช้กรรมวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอย ใช้ระบบปิด โดยจะรวบรวมขยะจากพื้นที่ อ.คลองท่อม วันละ 150 ตัน และจะเคลื่อนย้ายแบบวันต่อวัน ไม่มีการเผา ไม่มีกลิ่นไม่สร้างมลพิษ และไม่ผลิตกระแสไฟฟ้า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนอกจากนี้ ยังสร้างงานสร้างรายได้กับคนในชุมชนด้วย ดังนั้นจึงให้ให้พี่น้องประชาชนได้ศึกษาข้อมูลจากโครงการด้วยตัวเอง เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน