Uncategorized ข่าว เชียงราย

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมขับเคลื่อนการกีฬาจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2563 ฉลองเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมขับเคลื่อนการกีฬาจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2563 ฉลองเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2563 เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่ห้องธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อประชุมหารือการบริหารจัดการกีฬาของจังหวัดเชียงรายให้สอดรับกับการกำหนดให้เชียงรายเป็นเมืองแห่งกีฬา หรือ Sports City ทั้งในด้านการกีฬาไทย กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว และการกีฬาเชิงศิลปวัฒนธรรม ฉลองเนื่องในโอกาสวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562

โดยการประชุมได้รับทราบเรื่องสรุปผลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2019 ครั้งที่ 30 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีนักกีฬาจากจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมการแข่งขันและประสบความสำเร็จได้รับเหรียญรางวัล ได้แก่ ร้อยตำรวจเอก ธุรกิจ บุญรัตนธนากร 2 เหรียญทองกีฬาจักรยาน นายธนาคาร ไชยาสมบัติ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงินกีฬาจักรยาน นางสาวรำไพพฤกษ์ นุ่มวงศ์ 1 เหรีญทองกีฬาวอลเล่ย์บอลล์ชายหาด และนายณัฐพงษ์ บีไพบูลย์ 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดงกีฬายูโด โดยทางจังหวัดเชียงรายมีกำหนดมอบรางวัลให้กับนักกีฬาดังกล่าวในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงรายประจำเดือนธันวาคม 2562 จากนั้น เป็นการแจ้งการจัดกิจกรรมเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติของจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 ที่โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เริ่มเวลา 06.15 น.เปิดงานและปล่อยตัวเดิน เวลา 06.30 น.ปล่อยตัวนักวิ่ง เวลา 08.00 น.ปล่อยตัวจักรยาน เวลา 10.00 น.แข่งขันเปตอง เวลา 15.00 น.แข่งขันชกมวยไทย และเวลา 18.00 น. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ฝ่ายกีฬา และผู้ให้การสนับสนุน โดยที่ประชุมให้ขยายจำนวนผู้สมัครให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น ต่อด้วยการรับทราบแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ตลอดปี พ.ศ.2563

จากนั้น เป็นการพิจารณาให้ความร่วมมือเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันจักรยานของสมามกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 3 รายการ ได้แก่ รายการจักรยานชิงแชมป์เอเซียครั้งที่ 25 และชิงแชมป์เอเซียครั้งที่ 11 รายการจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่ 3

ต่อจากนั้น พิจารณาให้ความเห็นขอบการจัดงานวิ่งปั่นและไตรกีฬาของชมรมไตรกีฬาสมัครเล่นเชียงรายในระหว่างวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2562 การวิ่งเชียงรายสายลมหนาวมินิมาราธอนครั้งที่ 2 ของชมรมเรารักกีฬาจังหวัดเชียงรายในวันที่ 11 มกราคม 2563 การเดิน-วิ่งมินิมาราธอน@เชียงแสนสองฝั่งโขงเชื่อมโยงไทย-ลาวท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงขอวบริษัท มหานครเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ระหว่างวันที่ 11 -12 มกราคม 2563 การปั่นจักรยานปั่นพิชิตม่อนพระเจ้าหลายครั้งที่ 1 วันที่ 12 มกราคม 2563 กิจกรรมวิ่ง The 1st D.S.Run for Health 2020 ของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ในวันที่ 12 มกราคม 2563 การวิ่งเวียงเชียงรุ้งมินิมาราธอนครั้งที่ 2 ของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมในวันที่ 19 มกราคม 2563 และงานวิ่งส่งต่อความรักไม่สิ้นสุดกระจายความสุขทั่วไทย ของบริษัท บีอีซีเทโรเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุมในครั้งนี้ จึงเป็นกิจกรรมในโอกาสฉลองวันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม ประจำปี พ.ศ.2562 รวมทั้ง เป็นการแสดงออกซึ่งความพร้อม ศักยภาพ และขีดความสามารถในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางการกีฬาและนันทนาการที่สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้วยคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดทั้ง การเชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยว ศิลปะวัฒนธรรม ตลอดทั้ง การส่งเสริมสุขภาพทางร่างกายและคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสร้างเสริมกลไกให้เติบโตก้าวหน้าไปสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ไปพร้อมกันอีกด้วย

??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
16/12/62