ข่าวรัฐสภา

สว.พบประชาชนภาคตะวันออก ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาตลาดบ่อบัวและโครงการก่อสร้างทางลอดสี่แยกอำเภอพนมสารคาม ถนน ทล.304 จ.ฉะเชิงเทรา

สว.พบประชาชนภาคตะวันออก ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาตลาดบ่อบัวและโครงการก่อสร้างทางลอดสี่แยกอำเภอพนมสารคาม ถนน ทล.304 จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ตลาดบ่อบัว ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก นำโดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก นางสาวชนิดา จันทรนคร ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคกลาง ในฐานะผู้แทนผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 8 และนายธนิต ภูมิถาวร ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่รับฟังความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการเช่าพื้นที่ตลาดบ่อบัวของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าชุมชนตลาดบ่อบัว กับบริษัท บ่อบัวพัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้เช่า โดยคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาจากทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เป็นสื่อกลางในการประสานและสร้างความเข้าใจแก่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าผู้เช่า และบริษัท บ่อบัวพัฒนา ในฐานะผู้ให้เช่าให้มีความเข้าใจกันแล้ว บริษัทผู้ให้เช่าจะพัฒนาตลาดให้มีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย สะอาดและบริหารจัดการตลาดอย่างเป็นธรรม ทำให้ทั้งสองฝ่ายยอมรับข้อตกลงและจะร่วมกันพัฒนาตลาดให้ผู้มาซื้อประทับใจและผู้ขายอยู่ได้อย่างมั่นคงในตลาดบ่อบัวแห่งนี้ต่อไป

.
นางจินดา พุ่มเจริญ ตัวแทนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาดบ่อบัว กล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ลงพื้นที่มาติดตามและรับฟังเสียงประชาชนอย่างใกล้ชิดในวันนี้ รวมถึงเป็นสื่อกลางในการประสานงานและสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน และบริษัทผู้ให้เช่า ได้คลายความกังวลใจให้มีกำลังใจในการประกอบอาชีพต่อไป
.
จากนั้น เวลา 13.00 นาฬิกา คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่รับฟังแผนดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวง หมายเลข 365 และติดตามแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างที่ไม่ต่อเนื่องของถนนทางหลวง หมายเลข 304 รวมถึงโครงการทางลอดสี่แยกอำเภอพนมสารคาม บริเวณจุดก่อสร้างถนนทางหลวง หมายเลข 304 และสี่แยกอำเภอพนมสารคาม
.
สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับข้อมูลและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน อีกทั้งจะนำข้อเสนอแนะที่ได้รับฟังไปช่วยเหลือผลักดันในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน