ข่าวประชาสัมพันธ์

“งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

ข่าวประชาสัมพันธ์

“งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5
2 พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

คุณสุรีย์พร ดวงทอง

คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง

ประมวลภาพ…

งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

ออกอากาศวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น.( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

Cr..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5