Uncategorized

กรมการกงสุลร่วมกับอบจ.กระบี่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และสมาคมมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ เปิดบริการทำหนังสือเดินทาง ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง

กรมการกงสุลร่วมกับอบจ.กระบี่ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ และสมาคมมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ เปิดบริการทำหนังสือเดินทาง ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปต่างปรพเทศ เป็นเวลา5วัน ตั้งแต่วันที่ 16-20ส.ค.61 คาดมีผู้มาใช้บริการ มาต่ำกว่า2พันคน
วันที่ 16 ส.ค.61 ที่ห้องประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ ต.ไสไทย ไทย อ.เมือง จ.กระบี่ นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำหนังสือเดินทางในงานต้อนรับอีดิ้ลอัฎฮา ครั้งที่ 8 ประจำ 2561 เป็นเวลา5 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-20 ส.ค.61 เพื่ออำนวยความสะอวกให้กับประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ และจังหวัดใกล้เคียง เนื่องจากไม่มีสำนักงานกงสุลตั้งอยู่ในพื้นที่ ได้รับความสะดวก โดยมีนายสวัสดิ์ พยายาม นายกสมาคมมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน ภายหลังเปิดงาน มีประชาชนทยอยเดินทางจำนวนมากกว่า 400คน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
นายสวัสดิ์ พยายาม นายกสมาคมมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ กล่าวว่าการจัดทำหนังสือเดินทางครั้งนี้ มีกำหนด5วัน โยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16-20 สิงหาคม61 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวล 16.30 น. ณ บริเวณประชุมคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดกระบี่ ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนทั้งในจังหวัดกระบี่ และจังหวัดใกล้เคียงมาใช้บริการวทั้ง5 วัน รวมไม่ต่ำกว่า 2,000 คน ซึ่งอัตราค่าบริการ คนละ 10,040 บาท
สำหรับการจัดทำหนังสือเดินทางครั้งนี้คณะกรรมการจัดงาน สมาคมมุสมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประสานกับกรการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ มีความประสงค์ ให้พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ ซึ่งไม่จังหวัดกระบี่มีสำนักงาทำหนังสือเดินทางในพื้นที่ได้รับความสะดวก ในการจัดทำหนังสือเดินทาง ซึ่งปีที่ผ่านมา จะมีกลุ่มเป้าหมายมาให้บริการ เช่น ผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ นักเรียน นักศึกษา ที่ประสงค์จะไปเรียนต่อต่างประเทศ หรือไปทัศนศึกษา ท่องเที่ยว และนักธุรกิจ และประชาชนทั่ว ไปเป็นต้น

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน