สถานที่ท่องเที่ยว

นายอุดมเกียรติ หงส์มาลา ตัวแทนท่านนายอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 10.29 น. นายอุดมเกียรติ หงส์มาลา ตัวแทนท่านนายอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านท่าค้อ ตำบลบ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว และสร้างรายได้แก่ชุมชนต่อไป

/บ่าวพีรพล รายงาน