ข่าวการศึกษาและไอที

จันทบุรี-กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง มอบทุนการศึกษาจำนวน 300,000 บาทแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สร้างขวัญกำลังใจแบ่งเบาภาระของครอบครัว

จันทบุรี-กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง มอบทุนการศึกษาจำนวน 300,000 บาทแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สร้างขวัญกำลังใจแบ่งเบาภาระของครอบครัว

วันนี้ ( 17 ส.ค.61 ) ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรีกองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง ได้นำคณะสงฆ์ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สร้างขวัญกำลังใจแบ่งเบาภาระของครอบครัว โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรี นำนักศึกษาเข้ารับทุน โอกาสนี้ พระราชธรรมเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้าได้แสดงธรรมให้นักศึกษามีความเข้าใจหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาที่มีเหตุมีผล เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการศึกษาเรียนรู้เพื่อเติบโตเป็นบุคลากรที่สำคัญของประเทศชาติ พร้อมกันนี้ พระครูประดิษฐ์ ศาสนะการ ที่ปรึกษากองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง เจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอินท์ได้กล่าวแสดงธรรมถึงความสำคัญของการศึกษา การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของคนไทยที่มีทุกภาคส่วนทั้ง บ้าน วัด โรงเรียน ให้ความสำคัญและเปิดโอกาสให้ผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนได้เข้าถึงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับทุนที่มอบให้นักศึกษาครั้งนี้เป็นเงินที่พุทธศาสนิกชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงในช่วงเทศกาล ทางกองทุนได้รวบรวมและนำมาช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเหมือนนักศึกษารายอื่น ๆ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และแบ่งเบาภาระของครอบครัวนักศึกษาซึ่งได้มีการมอบทุนต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 และครั้งนี้กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวงได้มอบทุนแก่นักศึกษารายละ 3,000 บาท รวม 100 ราย เป็นยอดรวมทั้งสิ้น 300,000 บาท

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก