ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวบันเทิงและกีฬา

สพป.นศ.2 เดินหน้า ตามนโยบาย สพฐ. นำกีฬาสู่ระบบการศึกษา จัดแข่งขัน “สพฐ. เกมส์” ส่งเสริมเยาวชนแสดงออกด้านกีฬา พัฒนาสู่นักกีฬามืออาชีพ

สพป.นศ.2 เดินหน้า ตามนโยบาย สพฐ. นำกีฬาสู่ระบบการศึกษา
จัดแข่งขัน “สพฐ. เกมส์” ส่งเสริมเยาวชนแสดงออกด้านกีฬา พัฒนาสู่นักกีฬามืออาชีพ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรี
ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านทักษะกีฬา พร้อมทั้งพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม ป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด และพัฒนาความสามารถด้านกีฬาสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพได้ โดยมี นายพินิจ ขุนนุ้ย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (สพป.นศ. 2) นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ กล่าวว่า สพป.นศ.2 พร้อมดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ ประจำปี 2561 โดยร่วมกับศูนย์เครือข่ายการศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 เพื่อที่จะคัดเลือกนักกีฬา ชนิดกีฬา ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล บาสเกตบอล วิ่ง 31 ขา และคีตะมวยไทย/ศิลปะแม่ไม้มวยไทย (สำหรับกีฬานักเรียนเฉพาะความพิการ ได้แก่ เปตอง วิ่ง 31 ขา และฟุตซอล) ในรุ่นอายุการแข่งขัน ระดับประถมศึกษา/อายุไม่เกิน 12 ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/อายุไม่เกิน 15 ปี เพื่อส่งประเภทกีฬาที่ได้รับการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้แก่ สพป.นศ. 1 เข้าสู่การแข่งขันระดับจังหวัด ต่อไป และเข้าสู่การแข่งขันระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2561 โดยภาคใต้กำหนดจัดที่จังหวัดกระบี่ จากนั้นจะจัดการแข่งขันระดับชาติ รอบรองชนะเลิศ ณ สนามกีฬาในกรุงเทพและปริมณฑลระหว่างวันที่ 10-15 ธันวาคม 2561 และจัดการแข่งขันระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันกีฬาแห่งชาติอีกด้วย นอกจากนี้ สพป.นศ.2 ได้ส่งเสริมการเล่นกีฬาสำหรับประชาชนทั่วไป โดยเปิดพื้นที่ของสถานศึกษาให้ประชาชนได้เข้ามาใช้สนามกีฬาของโรงเรียน เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับลักษณะของสังคมในปัจจุบันนี้ นางจารี กล่าว

 

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน