Uncategorized

ร้อยเอ็ดส่งมอบคฑา โครงการ”หมอชวนวิ่ง” 50 ปีแพทยสภา จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไปยังจังหวัดมหาสารคามด้วยความเรียบร้อยหมอวิ่งพร้อมเพรียง

ร้อยเอ็ดส่งมอบคฑา โครงการ”หมอชวนวิ่ง” 50 ปีแพทยสภา จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไปยังจังหวัดมหาสารคามด้วยความเรียบร้อยหมอวิ่งพร้อมเพรียง

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรม ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานส่งมอบคฑา โครงการ”หมอชวนวิ่ง” 50 ปีแพทยสภา จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไปยังจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนาย เกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนตลอดจนประชาชนจังหวัดมหาสารคามให้การต้อนรับและร่วมรับมอบคฑา ตามโครงการดังกล่าว
ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคาม ได้เชิญดาราสาวจากเมืองเหนือ”น้องเบญ” น.ส.เรวิญานันท์ ทาเกิด ที่โด่งดังจากละครเรื่อง “พิษสวาท” ในบท “ทิพอาภา” ออนเเอร์ทางช่องวัน ร่วมให้การต้อนรับในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ซึ่งเป็นไปตามที่ แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดจัดโครงการหมอชนวิ่ง 50 ปีแพทยสภา โดยมีการจัดมหกรรมวิ่งทุกจังหวัดจากจังหวัดชายขอบประเทศจำนวน 15 สาย จากภาคเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ โดยเชิญชวนแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขเป็นแกนนำร่วมกับชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดนั้นๆวิ่งผลัดเปลี่ยนกันคนละ 3.5 กิโลเมตร( 7,000 ก้าว ) เป็นระยะทางจากจังหวัดหนึ่งถึงจังหวัดถัดไป และส่งต่อไปเป็นทอดๆ จนถึงกระทรวงสาธารณสุข ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น.

 

—///—สมนึก/ร้อยเอ็ด/0885730542–/รายงาน–