Reporter&Thai Army

เสธ.โบ ติดตามโครงการพระราชดำริที่นราธิวาส

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18พ.ย.61 พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สนง.ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯและความมั่นคงกองทัพบก หรือ ผอ.สปร.ทบ. และคณะ ได้เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และงานตามนโยบายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 4 ณ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง บ้านรอตันบาตู ม.7 ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

โดย พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอพียง ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเกี่ยวเนื่องจากปัญหาความมั่งคง ที่มารดาได้มาอาศัยอยู่ ในหมู่บ้านแห่งนี้ จำนวน 143 ทุน ตั้งแต่ทุนละ1,000 – 6,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 488,500 บาท ซึ่งสร้างความพึ่งพอใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ที่ทางกองทัพไม่ได้ทอดทิ้ง โดยมี  น.อ.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.ยา.ทร.และนางอ้อยใจ ศรีสุวรรณ ปธ.หมู่บ้านรอตันบาตู รวมถึงชาวบ้าน คอยให้การต้อนรับ

ต่อมา พล.ท. อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. และคณะ ได้เยี่ยมชมโครงการพระราชดำริ  ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดซื้อที่ดิน จำนวน716 ไร่ โดยจัดสรรที่ดินออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.จัดสร้างบ้าน150 หลังในเนื้อที่หลังละ 2 ไร่โดยแบ่งเป็นปลูกบ้านพักอาศัย และปลูกพืชส่วนครัว รวมทั้งเลื้ยงสัตว์ ในส่วนที่ 2. เป็นพื้นที่สำหรับสร้างโครงการฟาร์ม โดยแบ่งการดำเนินการให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านได้มีงานทำ คือ เครื่องปั่นดินเผา ปลูกข้าว เพาะพันธุ์ไม้พื้นเมือง ปศุสัตว์ และประมง ซึ่งผลผลิตที่ได้จะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงที่ และผลิตผลบางส่วนชาวบ้านจะนำไปขายที่ตลาดชุมชน และตลาดสด เพื่อเป็นรายได้เสริมของชาวบ้านแต่ละครอบครัว โดยมีนายเปาซี การะเกตุ และนายพรม เพชรดี 2 ผู้จัดการ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่าง บ้านรอตันบาตู เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่วางไว้
ต่อมา พล.ท. อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ได้เดินทางมายังวัดประชาภิรมย์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส เพื่อเป็นประธานในพิธีทอดกฐินและผ้าป่า ที่ได้รับการบริจาดจากประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่ จ.นราธิวาส เป็น จำนวนเงิน 1,977, 970 บาท เพื่อนำไปถวายต่อสำนักสงฆ์และวัด ที่อยู่ในพื้นที่ 7 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง ตากใบ รือเสาะ สุคิริน ยี่งอสุไหงปาดีและจะแนะ จำนวน 12 แห่ง ที่ยังไม่ได้รับกฐินในช่วงที่ผ่านมา เพื่อนำปัจจัยไปทำการบูรณะซ่อมแซมในการทำนุบำรุงพุทธศาสนา โดยมีประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เดินทางมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก 
                             ////////////////////////////////////
                                                 18พฤศจิกายน2561