Reporter&Thai Army

พล.ต. บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ. มอบหมายให้ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๗ พัน.๒) จัด กพ. ร่วมกับ ทต.ลี้, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ฯ เข้าร่วมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย

เมื่อ ๑๙ มี.ค. ๖๑, ๐๙๐๐
พล.ต. บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ. มอบหมายให้ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๗ พัน.๒) จัด กพ. ร่วมกับ ทต.ลี้, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ฯ เข้าร่วมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย ในพื้นที่ อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. โดยมีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวน ๒๖ หลัง ใน ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ บ.ฮ้อมต่อ ม.๕ และ บ.ปู ม.๓ ต./อ.ลี้ จว.ล.พ. ผลการปฏิบัติ ร่วมกับ ทต.ลี้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนแล้ว จำนวน ๒๕ หลัง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ หลัง (เนื่องจาก รออุปกรณ์ หลังคาเมทัลชีท ที่จะชื้อมาจาก จว.ล.พ.) ทั้งนี้หน่วยจะดำเนินการติดตามการช่วยเหลือ และรายงานให้ทราบต่อไป