Uncategorized

อุบลราชธานี-ทหารไทยร่วมกับเจ้าเมืองลาว ฟื้นโครงการปลูกป่าอาเชียน 1,500ต้น เนื้อที่ 20ไร่ สานสัมพันธ์ไทยลาว พร้อมฟื้นฟูทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศ

อุบลราชธานี-ทหารไทยร่วมกับเจ้าเมืองลาว ฟื้นโครงการปลูกป่าอาเชียน 1,500ต้น เนื้อที่ 20ไร่ สานสัมพันธ์ไทยลาว พร้อมฟื้นฟูทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศ

15 สิงหาคม 2561 บริเวณพื้นที่ราชพัสดุบ้านหนองแสง ตำบลโพนงาน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี พันเอกสรชัช สุทธิสนธิ์ รองผู้บังคับการกองกำลังสุรนารี ท่านสมสี มณีนิล เจ้าเมืองสุขุมา แขวงจำปาสัก สปป.ลาวร่วมกันเป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าอาเซียน จำนวน 1,500ต้น บนพื่นที่ 20ไร่ โดยมีนายมลชัย จันทโรธรณ์ นายอำเภอบุณฑริก และส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา ข้าร่วมโครงการ พร้อมเป็นสักขีพยาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการเพิ่มต้นไม้ เป็นการสร้างความอุดมสมบรูณ์ต่อระบบนิเวศน์ ก่อให้เกิดแระโยชน์แก่ประชาชน ให้กับพื้นที่ชายแดนทั้งสองประทศ ทั้งประเทศไทยและประทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการและประชาชนของทั้งสองประเทศ ด้วยการบำเพ็ญกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ ด้วยการปลูกต้นไม้ร่วมกัน โดยมีหน่วยงานกองกำลังสุรนารี เป็นฝ่ายจัดสรรงบประมาณ ทำให้เป็นที่พอใจแก่ประชาชนทั้งสองฝากฝั่งไทย ลาวเป็นยิ่งนัก

 

ภาพ/ข่าว ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ ผู้สื่อข่าว ข่าวชัดประเด็นจริง อุบลราชธานี รายงาน