Uncategorized

ตาก= เฝ้าระวังน้ำท่วม หวั่นพิษพายุเบบินคา ดินสไลค์สายแม่ระมาด – บ้านตาก แขวงทางหลวงเคลียร์พื้นที่

ตาก= เฝ้าระวังน้ำท่วม หวั่นพิษพายุเบบินคา ดินสไลค์สายแม่ระมาด – บ้านตาก แขวงทางหลวงเคลียร์พื้นที่

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาภัยเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้นำเครื่องสูบน้ำ ไปวางไว้ที่ชุมชนประชารักษ์ ถนนสายแม่สอด – ตลาดริมเมย ตำบลแม่สอด ทั้งนี้เพื่อเฝ้าระวังน้ำท่วมอีก หากมีน้ำป่าไหลหลาก และน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่สอด บ้านหัวฝายล้นสปิลเวย์ หรือ จุดช่องระบายน้ำล้น ก็จะได้สูบน้ำระบายไปยังแม่น้ำเมย ทั้งนี้เนื่องจากมีฝนตกลงมาอีกจากอิทธิพลของพายุเบบินคา ส่วนที่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

ดร.สนิท ทองมา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตากที่ 2 แม่สอด ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่ดินสไลด์ สาย อ.แม่ระมาด – อ.บ้านตาก จ.ตาก หลังจากมีดินสไลด์ ปิดช่องการจราจร ขณะนี้รถยนต์สามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติแล้ว และขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการเดินทางพื้นที่สูง

ด้านสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศเมียนมา น้ำยังท่วมในหลายพื้นที่ เช่น ที่จังหวัดผาอ่าง รัฐกะเหรี่ยง ระดับน้ำยังคงทรงตัว ประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วมได้อาศัยอยู่ในพื้นที่รองรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ราว 3,000 คน การบริจาคของช่วยเหลือ ยังคงมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้นำอาหารแห้ง และน้ำดื่ม ยารักษาโรคไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมมานาน กว่า 20 วันแล้ว


//////////
ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน