Reporter&Thai Army

มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) และ ชป.รส. (สห.มทบ.33) จัดกำลังพล ร่วมกับ สนง.ขนส่ง จว.ล.พ. ทำการตรวจสอบรถยนต์, รถบรรทุก, ตรวจน้ำหนักเกิน, ตรวจใบอนุญาตขับขี่และส่วนควบรถตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก

เมื่อ 18 ก.ย.61, 1000 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) และ ชป.รส. (สห.มทบ.33) จัดกำลังพล ร่วมกับ สนง.ขนส่ง จว.ล.พ. ทำการตรวจสอบรถยนต์, รถบรรทุก, ตรวจน้ำหนักเกิน, ตรวจใบอนุญาตขับขี่และส่วนควบรถตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก บนถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 116 สายสันป่าตอง – ป่าซาง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จว.ล.พ. โดยได้ทำการตรวจรถยนต์ จำนวน 153 คัน (เปรียบเทียบปรับฯ จำนวน 18 ราย, เขียนใบสั่งฯ จำนวน 4 ราย) และตรวจรถขนส่ง จำนวน 84 คัน (เปรียบเทียบปรับฯ จำนวน 5 ราย, เขียนใบสั่งฯ จำนวน 5 ราย)