Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์

กองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวการแถลงแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่นปี 61

กองบัญชาการเฉพาะกิจศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวการแถลงแผนการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่นปี 61 ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 0900 -10.30 ณ.ห้องประชุมทองจัตุ กองกำลังผาเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน