ข่าว ยโสธร

พัฒนาที่ดินยโสธรร่วมแสดงความยินดีกับครูคนใหม่”

“พัฒนาที่ดินยโสธรร่วมแสดงความยินดีกับครูคนใหม่”ที่บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 2 บ้านปอแดง ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะ จังหวัดยโสธร 19 ตุลาคม 2562 เวลา07.00 น.นายจักรพันธ์ พักนรา หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดยโสธร เป็นประธานการทำบุญตักบาตรและพิธีบายศรีขวัญแสดงความยินกับนางสาวณัฐฉรียา เลิศชัยวีระกุล(ครูเมย์) ที่สอบบรรจุเป็นครู ก้าวสู่โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต1 กรุงเทพทหานคร ครูเมย์เป็นบุตรสาวคนแรกของคุณพ่ออุทัย เลิศชัยวีระกุลและคุณแม่เข็มทอง ลายเมฆ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการที่สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร 

น.ส.ณัฐฉรียา เลิศชัยวีระกุล เกิดเมื่อพ.ศ.2536. จบการศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (เกียรตินิยมอันดับ2) สอบบรรจุเข้ารับราชการครูที่โรงเรียนศึกษานารี สพม.เขต1 กรุงเทพมหานคร นับเป็นบุคลากรคุณภาพอีกหนึ่งคนของคำว่าเรือจ้าง สำหรับการจัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญวันนี้มีส่วนราชการจากสำนักงานพัฒนาที่ดินยโสธร กลุ่มเษตรกรจากอำเภอเลิงนกทา /อำเภอไทยเจริญ/ อำเภอมหาชนะชัยและอำเภอกุดชุม มีนายสุริยา หงษ์ลอยวงค์ เกษตรกรดีเด่นระดับชาติปี2562 (สาขาพัฒนาที่ดิน) พร้อมแขกผู้เกียรติประมาณ250 คนร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

พลากร. แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร ภาพ-ข่าว