Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

ศอ.จอส.904 วปร.ร่วม กับมทบ.27 กำหนดจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ หมวก-ผ้าพันคอ”ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์แบบใหม่”

ร้อยเอ็ด-

ศอ.จอส.904 วปร.ร่วม กับมทบ.27 กำหนดจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ หมวก-ผ้าพันคอ”ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์แบบใหม่” เพื่อมอบให้กับกำลังพลที่สมัครจิตอาสาในหน่วยทหาร ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด” และยโสธร”! 
วันนี้(18 พฤศจิกายน 2562) เวลา 09.30 น. ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 (ศอญ.จอส.904) ร่วมกับ มทบ.27
**ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้พล.ตรี.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.27 ค่ายประเสริฐสงครามร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์แบบใหม่) เพื่อมอบให้กับกำลังพลที่สมัครจิตอาสาในหน่วยทหาร ในพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด และ จังหวัดยโสธร*จำนวน 1,276 นาย*

ในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
เวลา 08.00 น – จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าประจำที่ซักซ้อมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานฯ
เวลา 09.00 น. – ประธานเดินทางถึงบริเวณพิธีเรียนเชิญ ประธาน ประจำหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “
***นั่งพับเพียบ” หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ทำความเคารพด้วยการกราบ 1 ครั้ง หลังจากนั้น ทำการเปิดกรวย ลักษณะ “คุกเข่าคู่” เมื่อเปิดกรวยเรียบร้อยแล้วประธานฯ กลับมานั่งพับเพียบแล้ว กราบ 1 ครั้ง
….ประธานฯ ลงมาประจำจุดด้านหน้าเวที 
…….. เพื่อให้การดำเนินการมอบสิ่งของพระราชทานฯ เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ศอ.จอส.904 วปร.มทบ.27

จึงขอรับการสนับสนุน จิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/๖๑ รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”
จำนวน 2 นาย ดังนี้.

1. ร.ต.พิเชษฐ์ เทือกภูเขียว ตำแหน่งผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ร.16 พัน.1
2. ร.ต.อธิวัฒน์ ธนาไสย์ ตำแหน่ง รอง ผบ.ร้อย. ป.6 พัน.16
ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานฯ และให้ความรู้เรื่องหน้าที่ของจิตอาสา ในวันนี้..

ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด.

©©©©©©©©©©
ศรีไพร ทูลธรรม::ผู้สื่อข่าว
สำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด:รายงาน