นายพจน์ เอกอนันต์ถาวร นายอำเภอศรีสมเด็จประธานในพิธีเปิด”โครงการบูรณการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่


วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 เมื่อเวลา 09.30 น.นายพจน์ เอกอนันต์ถาวร นายอำเภอศรีสมเด็จประธานในพิธีเปิด”โครงการบูรณการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”อำเภอศรีสมเด็จวันนี้ *นายแพทย์อัศราวุธ ใจหาญผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสมเด็จ กล่าวรายงาน.

ด้วยนายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้ทุกอำเภอทั่วประเทศจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ในช่วงเดือนธันวาคม 2561 และเดือนมกราคม 2562 โดยการบูรณาการ ทุกภาคส่วนเพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน การจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของอำเภอศรีสมเด็จในวันนี้มีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ 1.บริการการแพทย์ขั้นพื้นฐาน 2.บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ 3.บริการตรวจตา 4.บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ และ 5.แนะนำและฝึกอาชีพ โดยศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีสมเด็จ พร้อมทั้งส่วนราชการ

 

และหน่วยงานทุกภาคส่วน ซึ่งร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหา

ที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่องานด้านการแพทย์ และการสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพอนามัย พระองค์ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริต่างๆครอบคลุมทั้งงานด้านการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชน ในทุกพื้นที่ และช่วยเหลือสนับสนุน การบริหารงานโรงพยาบาล ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีความวามารถในการปฎิบัติงาน เพื่อให้บริการสาธารณสุขและรักษาแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวม

การจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในวันนี้ ได้ใช้สถานที่ ณ วัดหนองแวงควง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เป้าหมายประชาชนที่มารับบริการจากประชาชนตำบลหนองแวงควง และหน่วยงานทุกภาคส่วน เป็นอย่างดี ในครั้งนี้มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลหนองแวงควง. เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 199 คน

 

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
/////////////๑๐๑ smart city///////
อสม.ศรีไพร ทูลธรรม :: ภาพ/ข่าว
สื่อประชาสัมพันธ์อสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด