ร้อยเอ็ด… อำเภอโพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน และโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่.


ร้อยเอ็ด…
อำเภอโพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน และโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่.

อำเภอโพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน และโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรวันนี้ (19 ธ.ค. 61) ที่โรงเรียนบ้านท่าเสียว หมู่ที่ 12 ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายวิชิต ศิลพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายสุพัตร บุรณะเวช ผอ. รพ. อำเภอโพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และหน่ายงานบูรณาการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม มีประชาชน จาก 9 ตำบล 112 หมู่บ้านเข้ารับบริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น บริการทันตกรรม บริการตรวจตา คัดกรองสุขภาพจิตนายสุนัน ดังก้อง สาธารณะสุขอำเภอโพธิ์ชัยกล่าวว่า ทั้งนี้ โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จัดขึ้นตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการ เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกล ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพด้านต่างฯ โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพที่สำคัญ อาทิ ปัญหาสุขภาพช่องปาก ปัญหาสายตา ปัญหาสุขภาพจิต เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยอำเภอโพธิ์ชัยกำหนดดำเนินการจัดทำแผนการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 2 ครั้ง

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน